medrek.se

Nyheter

Vårdcoacher ger resultat

Satsningen på vårdcoacher blev ett lyckat projekt för Stockholms läns landsting. Det blev färre vårdbesök och kostnaderna har sänkts.

Satsningen på vårdcoacher blev ett lyckat projekt för Stockholms läns landsting. Det blev färre vårdbesök och kostnaderna har sänkts.

Satsningen handlar om att sjuksköterskor som ska hjälpa patienter med stort vårdbehov att hamna rätt och slippa slussas runt i onödan.

Stockholms läns landsting har visar att det är ett lyckat resultat.

En studie omfattar patienter som har gjort mer än tre akutbesök det senaste halvåret. Bland dem som fick stöd av en vårdcoach var antalet vårddygn per patient 59 procent lägre jämfört med en kontrollgrupp. Kostnaden per patient var 57 procent lägre. En annan studie visade att patienter med hjärtsvikt minskade antalet vårddygn.

Läs även: