medrek.se

Nyheter

Vårdpersonal bör utbildas i självförsvar

Fråga på Medreks startsida visade att vårdpersonal bör utbildas i självförsvar

Undersökning på medrek.se visade att fler tycker vårdpersonalen ska utbildas i självförsvar då de kan stöta på våld under arbetstid. 

I en undersökning på Medreks hemsida ställdes frågan ”Flera fall av våld från patienter och anhöriga. Ska vårdpersonal behöva utbilda sig i självförsvar?”. Av 54 som svarade var det 49 som svarade ja på frågan och 5 stycken nej. Det resulterar alltså i att vårdpersonalen bör få en utbildning inom självförsvar då de kan utsättas för våld på jobbet. 

Gå in på medrek.se:s startsida för att svara på den aktuella fråga ” Inom vilken sektor vill du helst jobba i, den offentliga eller privata?”