medrek.se

Nyheter

Vårdplatser kan bli färre på grund av personalbrist

De är flera intensivvårdssjuksköterskor som har sagt upp sig från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det kan leda till att flera vårdplatser stängs.

De är flera intensivvårdssjuksköterskor som har sagt upp sig från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det kan leda till att flera vårdplatser stängs.

Det har hittills slutat sex intensivvårdssjuksköterskor på neurointensiven på Akademiska sjukhuset. Bland annat har flera slutat på grund av den låga lönen. Personalbristen gör att två till tolv vårdplatser riskerar stängas.

– Personal måste stanna kvar och jobba vidare för att täcka personalbristen. De som har jobbat dag måste jobba kväll också för att få verksamheten att gå ihop, säger Mats Ringlund, intensivvårdssjuksköterska och facklig representant på neurointensiven, till Sveriges Radio Uppland.

Läs även: