medrek.se

Nyheter

Västra Götaland välkomnar sjukvårdscoacher

Västra Götalandsregionen ska nu påbörja ett projekt med så kallade sjukvårdscoacher. Svårt sjuka patienter ska erbjudas hjälp av en sjuksköterska att finna rätt hjälp åt patienten.

Västra Götalandsregionen ska nu påbörja ett projekt med så kallade sjukvårdscoacher. Svårt sjuka patienter ska erbjudas hjälp av en sjuksköterska att finna rätt hjälp åt patienten.

Försöket med det som kallas aktiv hälsostyrning riktar sig till en liten grupp patienter som ofta är i behov av sjukvård.

– Huvudsyftet är ju att göra det bättre för de här patienterna i sina kontakter med sjukvården, säger Marie Röllgårdh, analyschef vid Västra götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsavdelning och ansvarig för projektet.

Syftet till projektet är att en liten del av befolkningen, cirka en procent, står för ungefär en fjärdedel av alla sjukvårdskostnaderna

Sjukvårdscoachen ska hjälpa patienten till rätt vård istället för att patienten ska slussas runt i systemet, på så sätt ska sjukvårdsresurserna användas mer effektivt

Projektet med sjukvårdscoacher ska inledningsvis vara begränsat till tre sjukhus i länet men visar det sig vara lyckat hoppas man kunna införa det på en bred front.

Klicka här om du söker jobb i Västra Götaland