medrek.se

Nyheter

Vattkopporna skymde infektionen

På grund av smittorisk fick Kevin vänta när han behövde akutvård

Isoleringsmöjligheternas brister gjorde att Kevin fick vänta på att bli behandlad. Övervakandet av han värden var bristfälligt. 

Den 9 mars kom Kevin Andersson till Lunds barnakut svårt sjuk. I samband med vattenkoppor hade han blivit blodförgiftad och behövde en antibiotikabehandling som blev fördröjd. Sjukhuset saknade beredskap för att behandla Kevin med sin smittsamma sjukdom. Han fick vänta i Infektionskliniken med sina föräldrar i väntan på att bli behandlad när han behövde få akutvård. Allt resulterar i att Kevins värden inte övervakades tillräckligt bra på sjukhuset och att sjukhuspersonal oroade sig mer om smittspridning är oacceptabelt.