medrek.se

Nyheter

Alla har rätt till vård

Fel att neka vård mot människor på migrationspolitiska grundar

Genom att neka papperslösa flyktingar vård bryter vi i Sverige dagligen mot FN:s mänskliga rättigheter. 

En utredning som talar för att medborgerlig status inte ska påverka tillgången till vård presenterades i maj. Men nekande av papperslösa flyktingar har ändå fortsatt. Dock har frivilligkliniken öppna dörrar en dag i veckan för alla papperslösa flyktingar i Göteborg. Rosengranska tar emot ca 500 patienter varje år. Sjukvården för dem är otillräcklig och de i IFMSA-Sweden medger att det bör bli ett stopp på nekandet av människor på migrationspolitiska grunder.