medrek.se

Nyheter

Alla vinner på minskad arbetstid på intensivvårdsavdelningen i Halland

Den förkortade arbetstiden för nattarbetande sjuksköterskor har blivit succé. På intensivvårdsavdelningen i Halland har man inga rekryteringssvårigheter längre.

De senaste fyra åren har Vårdförbundets avdelning i Halland testat olika arbetstidslösningar för de sjuksköterskor som arbar natt. Bland annat har man prövat beredskapsavtal, vilotid och att räkna en arbetad timme som tre timmar.

Nu har regionen sänkt arbetstiden för sina nattarbetare.

Ju fler nätter man jobbar - desto kortare arbetstid får man. För sjuksköterskor som jobbar enbart natt eller 20% natt har nu en arbetsvecka på 34 timmar.

– Projektet gäller iva på lasarettet i Halmstad och det har lett till att flera av sjuksköterskorna som arbetar natt är nere på en veckoarbetstid på 30 timmar, säger Vårdförbundets ordförande i Halland Camilla Tellström.

Den förkortade arbetstiden har blivit succé. På intensivvårdsavdelningen har man inga rekryteringssvårigheter längre.

Media skriver om kliniken som inte har några lediga tjänster, inte behöver anlita bemanningsföretag för att fylla luckorna i schemat. Chefer från andra delar av Sverige hör av sig för att få veta hur man löst rekryteringssvårigheterna på avdelningen.

Innan sommaren gjordes en undersökning som visade de positiva effekterna av förkortad arbetstid.

Sjuksköterskor som arbetar färre timmar i veckan orkar täcka upp för sjuka eller lediga kollegor.

- Personalen orkar mer och trivs bättre. Arbetsplatsen blir mer attraktiv vilket gör att de anställda kanske stannar kvar så att arbetsgivaren inte behöver jaga personal och sätta in hyrpersonal vilket i sig leder till ökade kostnader, säger Camilla Tellström till Hallandsposten.