medrek.se

Nyheter

Flera läkare, sjuksköterskor och tandläkare behövs

Regering föreslår i budgetpropositionen att utbildningar till sjuksköterskor, specialsjuksköterskor och läkare ska byggas ut rejält

Regering föreslår i budgetpropositionen att utbildningar till sjuksköterskor, specialsjuksköterskor och läkare ska byggas ut rejält.

Flera myndigheter varnar för stora brister på läkare, sjuksköterskor och tandläkare framöver om inte flera personer utbildas.

 

– Sverige måste utbilda flera läkare, tandläkare och sjuksköterskor för att klara morgondagens sjukvård säger utbildningsminister Jan Björklund.

 

Regeringen föreslår att:

 

-          Sjuksköterskeutbildningen de kommande åren bör öka till 700 flera nybörjarplatser per år.

 

-          Specialsjuksköterskeutbildningen byggs ut med 100 platser 2012-

 

-          Tandläkarutbildningen byggs ut med 100 nybörjarplatser per år.

 

-          Läkarutbildningen byggs ut med 50 plaster 2012 och ytterligare 250 platser i kommande budgetproposition.

 

– Landstingen skriker efter fler sjuksköterskor, men samtidigt ställer man inte upp med de praktikplatser som krävs för att fler ska kunna utbildas. Nu måste landstingen ta ett större ansvar, säger Jan Björklund. 

 

Totalt innebär utbyggnaden uppskattningsvis att Sverige 2025 kommer att ha utbildat runt 1800 fler läkare och cirka 5500 fler sjuksköterskor