medrek.se

Nyheter

Flera vårdcoacher i landet

Landstinget i Östergötland har nu anställt sex sjuksköterskor som vårdcoacher

Landstinget i Östergötland har nu anställt sex sjuksköterskor som vårdcoacher.

Vårdcoacherna kommer arbeta med patienter som besöker vården ofta av en anledning eller kroniskt sjuka. Landstinget i Östergötland har hitta inspirationen från Stockholms läns landsting, där 100 vårdcoacher ska anställas nästa år.

- Projektet i Stockholm visar att de som har fått coachning har upplevt en ökad trygghet och livskvalitet och vi hoppas på lika goda resultat säger Tommy Skau, vårddirektör i landstinget i Östergötland i ett pressmeddelande.