medrek.se

Nyheter

Populärt att bli läkare eller sjuksköterska

Antalet förstahandssökanden till läkarprogram och sjuksköterskeprogram har ökat.
Antalet förstahandssökande till höstens läkarprogram har ökat med tre procent, enligt färsk statistik från Högskoleverket.

Antalet förstahandssökanden till läkarprogram och sjuksköterskeprogram har ökat.
Antalet förstahandssökande till höstens läkarprogram har ökat med tre procent, enligt färsk statistik från Högskoleverket. 

Till sjuksköterskeprogram ser vi en ökning med fyra procent.


Bland de stora yrkesexamensprogrammen är det lärarprogrammen som tilltalar mest. Den största ökningen har skett till ämneslärarprogrammen, där 40 procent fler än förra året har angett det som sitt förstahandsval.


Nära 358 000 personer har sökt en utbildning vid universitet och högskolor till hösten. Det är en ökning med drygt 3 procent jämfört med höstterminen 2011.

Relaterade artiklar:
Läkarlönerna bland landets högsta
Specialistsköterskors snittlön relativt hög