medrek.se

Nyheter

Sjuksköterska frias

En sjuksköterska som anklagats för att olovligen ha tjuvtittat i patientjournaler har friats.

En sjuksköterska som anklagats för att olovligen ha tjuvtittat i patientjournaler har friats.

Kvinnan friades av tingsrätten i Växjö. Sjuksköterskan anser att hon inte har gjort sig skyldig till brott då hon tittat i sin sons patientjournal.

Sjuksköterskan har inte fått någon utbildning om sekretess. Hon menar att hon inte hört talas om att hon var tvungen att ha en vårdrelation till en person för att få se journalen enligt Smålandsposten.

Kvinnan ska ha även ha tittat i ett barn journal då hon misstänkte att barnet utsatts för misshandel. Även detta bedöms inte som brottsligt enligt tingsrätten.