medrek.se

Nyheter

Specialistsjuksköterskor tror på löneökning

Ett landsting erbjuder 25 000 i ingångslön för specialistsjuksköterskor, vi frågade under oktober månad om flera landsting kommer följa efter.

Ett landsting erbjuder 25 000 i ingångslön för specialistsjuksköterskor, vi frågade under oktober månad om flera landsting kommer följa efter.

159 personer deltog i undersökningen och 71 procent, 114 st tror att det kommer ske en löneökning på flera landsting i landet.

Socialstyrelsens årliga rapport om tillgången på specialistsjuksköterskor visar att bristen ökar. Sedan mitten av 1990-talet har antalet minskat med 13 procent. Allra värst är det inom äldrevården där det i vissa kommuner inte finns en enda sjuksköterska med specialistkunskap om äldre.