medrek.se

Nyheter

Vård för papperslösa

Frivilligorganisationer kämpar för att de papperslösa i Sverige ska få rätt till den vård de behöver

Nu har flera frivilligorganisationer samlat in 10 000 namnunderskrifter som tycker att de papperslösa ska få den vård de behöver i Sverige.

Det är ett frågetecken om papperslösa ska få vård i Sverige. Regeringspartierna har länge debatterat om frågan och 2010 sattes den i en statlig utredning. Förra våren var den klar och det föreslogs att de papperslösa ska få sjukvård. 

Men den moderata migrationsministern, Tobias Billström, sa ifrån på grund av de ekonomiska beräkningarna. Eftersom både Kristdemokraterna, Centern och Folkpartier ändå driver på faktumet att papperslösa ska ha rätt till vår så är frågan fortfarande under utredning.

För att snabba på utredningen har frivilligorganisationer lämnat över 10 000 namnunderskrifter som tycker att de papperslösa bör få den vård de behöver i Sverige.