medrek.se

Nyheter

1,6 Mkr till käkledsprojekt 

1,6 Mkr ska gå till ett projekt som ska ta reda på om systematisk träning är effektiv mot värk i käkarna.

1,6 Mkr ska gå till ett projekt som ska ta reda på om systematisk träning är effektiv mot värk i käkarna.

En studie vid institutionen för odontologi vid Umeå universitet ska ge svar på om systematisk träning är effektiv mot värk i käkarna samt om det är en kostnadseffektiv metod.

En stor del av Sveriges befolkning har så kraftiga störningar i sin käkfunktion att de behöver behandling. Mellan 5 och 15 procent av befolkningen är uppskattat. 

Vetenskapsrådet bidrar med 1,6 miljoner kronor till studien som leds av professor Anders Wänman, klinisk oralfysiolog vid institutionen för odontologi. 

Studien går ut på att utvärdera systematisk träning av motorik i käksystemet.

– Bilden är att träning kan minska smärta från käkled och käkmuskulatur och förbättra rörligheten i underkäken, förklarar Anders Wänman.

I studien som ska inledas i Umeå kommer patienterna att följas upp till ett år efter avslutad intervention. Projektet kommer att vara avslutat om fem år.