medrek.se

Nyheter

Bristande tandvård för de äldre

Kommunen, äldreomsorgen och tandvården måste samarbeta för att de sköra äldres munhälsa inte ska rasa.

Kommunen, äldreomsorgen och tandvården måste samarbeta för att de sköra äldres munhälsa inte ska rasa.

Vid Tandläkarförbundets seminarium i Almedagen konstaterades det att samlade insatser behövs för att hjälpa de äldre.

Hans Göransson, ordförande vid Tandläkarförbundet, presenterade en rapport som förbundet tagit fram om att den hjälp med tandvården som finns för äldre människor inte sätts in förrän problemen redan uppstått.

Tandvårdsstödet när inte heller ut till det äldre.

- Det är en skam för ett välfärdssamhälle att vi låter människor bli så dåliga, sade Lars Gahnberg, chef för Centrum för äldretandvård i Västra Götalandsregionen, och visade upp ett exempel på hur illa det kan se ut i en gammal mun.

Lars Gahnberg bidrog även med optimism.
- Vi har lyckats med barn- och ungdomstandvården. Vi kan göra det här också.