medrek.se

Nyheter

Erosionsskador allt vanligare bland unga

Erosionsskador tycks bli vanligare hos unga och nu ska folktandvården studera ungdomar mellan 15 och 17 år.

Erosionsskador tycks bli vanligare hos unga och nu ska folktandvården studera ungdomar mellan 15 och 17 år.

1 200 ungdomar mellan 15 och 17 år har möjligheten att vara med i en studie om erosionsskador. Undersökningen kommer att göras hos klinikerna i Sollentuna, Södertälje och Brommaplan.

– Erosionsskador tycks bli allt vanligare hos barn och ungdomar idag och de antas förvärras över tid, säger Maria Jarkander, projektledare och tandläkare specialiserad på barntandvård, Folktandvården Sollentuna och Eastman barntandvård.

Maria säger att livsstilen och levnadsvanorna har förändrats under de senaste årtiondena.

Erosionsskador är svåra att upptäcka och patient behöver inte få några symptom. Skadan läker inte av sig själv och ör svår att åtgärda.