medrek.se

Nyheter

Fler tandläkare och större efterfrågan

Även om antalet examinerade tandläkare ökar i framtiden kommer efterfrågan vara större än tillgången

Flera pensionsavgångar bland tandläkarna i framtiden samt utökade platser på tandläkarutbildningar. Beräknas trots allt vara större efterfrågan än tillgång på tandläkarna i framtiden. 

Av alla dagens arbetande tandläkare i Sverige är 60 procent drygt 50 år och det kommer vara flera pensionsavgångar bland tandläkarna inom de närmsta 15 åren. Dock är ungefär en tredjedel av tandläkarna egen företagare och fortsätter arbeta efter 65 år.  

Det är 8 500 arbetande tandläkare med tandläkarutbildning i Sverige. Av dem är det lika många män som kvinnor.  Nu är majoriteten av de som utbildar sig till tandläkare kvinnor, därför kommer det om tjugo år vara färre manliga tandläkare än kvinnliga.

De senaste åren har det blivit fler platser på tandläkarutbildningen och de kommer att fortsätta öka. I och med de ökade platserna på utbildningen kommer antalet examinerade tandläkare ha ökat från 2009 med 100 stycken om sex år. Men trots de utökade platserna på utbildningen beräknas en minskad tillgång på tandläkare de närmsta tjugo åren. 

Siffrorna är tagna från Arbetskraftsbarometern ´11 

Se lediga jobb för tandläkare i Sverige