medrek.se

Nyheter

Se upp, annars blåser tandläkaren dig

Det finns en referensprislista för tandvård i Sverige, någonting som ska sitta synligt för alla patienter.
Men många missar den helt.

Det finns en referensprislista för tandvård i Sverige, någonting som ska sitta synligt för alla patienter.
Men många missar den helt.

Ett exempel på referenspris är 660 kronor för en undersökning, fast många rapporter visar att de allra flesta tar över 690 kronor.
Patientnämnden får ta emot otaliga klagomål från patienter inom folktandvården som känner sig lurade, det handlar oftast om bristande information som lett till ockerpriser.