medrek.se

Nyheter

Tandköttsproblem leder till Stroke!

Bra ide att ta hand om sina tänder och sitt tandkött inte minst. Dåligt tandkött farligare än diabetes.

Tandköttsproblem medför en högre risk att drabbas av stroke än vad diabetes gör, det visar ny forskning från USA. Den inverkan tandköttsproblemen har är nästintill lika hög som högt blodtryck, som ofta pekas ut som en huvudorsak till stroke.

Högt blodtryck och diabetes är sedan länge kända som bidragande orsaker till icke-mortal stroke. Under senare år har allt fler bevis uppkommit för sambandet mellan parodontit och stroke. Nu tyder ny amerikansk forskning på att människor löper dubbelt så stor risk att drabbas av icke-mortal stroke som en följd av tandköttsproblem jämfört med diabetes. Uppgifterna tyder också effekten är likvärdig för personer med högt blodtryck. Resultatet av forskningen presenterades i San Diego under en konferens och dentalutställning som hölls av International Association for Dental Research (IADR). 

Att högt blodtryck medför en liknande risk som tandköttsproblem anses vara den viktigaste slutsatsen av forskningen. Att tandköttsproblemen nästan fördubblar risken för icke-mortal stroke jämfört med diabetes, var helt oväntat för forskarna. Det här är ytterligare ett bevis i ledet att dålig munhälsa kan få allvarliga konsekvenser för allmänhälsan och välbefinnandet hos människor. Hög alkoholkonsumtion, fetma, dålig kost och rökning är vanligtvis de faktorer man talar om brukar orsaka stroke. Forskarna menar att den här studien inte bör betraktas som mindre viktig i jämförelse med andra faktorer, och tror att det inom en snar framtid kommer att bli ett erkänt faktum att munhälsans påverkar allmänhälsan.

Källa: Dentalmagazinet