medrek.se

Nyheter

Tandställning sparar samhället 32 Mkr

Aktuella studier visar att det svenska samhället kan spara flera miljoner kronor varje år om fler barn fick behandling med fast tandställning.

Aktuella studier visar att det svenska samhället kan spara flera miljoner kronor varje år om fler barn fick behandling med fast tandställning.

Enligt studien har mer än tio procent av alla Sveriges åtta- och nioåringar korsbett, ett fel som kan orsaka smärta och asymmetri i ansiktet om det inte rättas till. 

Studien är utförd av Sofia Petrén, tandläkare och specialist i tandreglering vid avdelningen för ortodonti vid Malmö högskola. 

Sofia Petrén undersökte i sin studie 70 stycken barn som hon delade upp i fyra grupper. Grupperna fick varsin behandlingsmetod: fast tandställning (Quad Helix), avtagbar tandställning (expansionsplåt), composituppbyggnad på underkäkens kindtänder samt väntan i förhoppning att problemet ska rätta till sig själv. 

Studiens visar att den fasta tandställningen hade överlägset bäst effekt, både på kort och lång sikt. Avtagbar tandställning hade också god effekt.  Forskarna kom dock fram till att komposituppbyggnad och avvaktan är helt verkningslösa metoder mot korsbett. 

– Den fasta tandställningen innebär att barnen behandlas 24 timmar om dygnet. Den avtagbara kräver bland annat barnen får hjälp av sina föräldrar och det händer att den glöms bort ibland vilket påverkar behandlingsresultatet, säger Sofia Petrén i ett pressmeddelande.

Sofia jämförde sedan både indirekta och direkta kostnader mellan metoderna. Hon kom då fram till att den fasta tandställningen är det absolut billigaste alternativet på lång sikt. Enligt Sofia skulle samhället spara omkring 32 miljoner kronor varje år om alla barn med enkelsidigt korsbett fick behandling med fast tandställning.  /Dentalmagazinet