medrek.se

Nyheter

Tandvårdsstödet förändras

Den 1 september börjar en ny och omtryckt föreskrift om statligt tandvårdsstöd att gälla.

Den 1 september börjar en ny och omtryckt föreskrift om statligt tandvårdsstöd att gälla.

Föreskriften innehåller främst mindre justeringar för att regelverket ska bli mer korrekt och tydligt. Tillämpningen av regelverket kommer inte märkbart att förändras för behandlare i den kliniska vardagen.

I och med förändringarna kommer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att få ett tydligare regelverk över tandvårdsstödet och det leder förhoppningsvis till färre tolkningstvister vid eventuella kontroller eller prövningar i domstol. 

Förändringarna i föreskrifterna samt de nya referenspriserna finns på TLV:s hemsida: www.tlv.se