medrek.se

Nyheter

Äldre på statliga sjukhus hyr in sjuksköterskor

Äldre som vårdas på offentliga sjukhus i Storbritannien tvingas hyra in egna sjuksköterskor för att få grundläggande omvårdnad.

Äldre som vårdas på offentliga sjukhus i Storbritannien tvingas hyra in egna sjuksköterskor för att få grundläggande omvårdnad.

Enligt Daily Mail förekommer det att patienter eller deras anhöriga på offentliga sjukhus lägger drygt 2 000 kronor om dagen på att hyra in sjuksköterskor för att sjukhuset själv inte kan stå för omvårdnaden. Den vanliga vårdpersonalen hinner inte med på grund av tidspress.

För en månad sedan kom en rapport där var femte granskat sjukhus i Storbritannien kritiserades för omfattande brister i vården av äldre.