medrek.se

Nyheter

Att jobba utomlands som läkare

Läkarjobb utomlands kan man med fördel söka på medreks nordiska, tyska och engelska siter.

Att arbeta utomlands några år kan vara det mest utvecklande för en indvivid, både för personlig utveckling och rent karriärmässigt. Nedan finns praktiska tips för läkare som vill jobba utomlands.


Arbetstillstånd och uppehållstillstånd EU/EES

För att arbeta i ett EU-land (inom EU/EES) behöver man inget arbetstillstånd eftersom det är en fri arbetsmarknad. Man söker arbete i det land man
önskar komma till. Det kan dock gälla lokala regler i de olika länderna så man bör kontakta den lokala polismyndigheten där man tänkt arbeta.
Uppehållstillstånd krävs inte de första tre månaderna men man skall sedan söka det hos den lokala polismyndigheten. Man får det under förutsättning
att man går i skola eller har arbete och fortfarande kan försörja sig i landet.

Utanför EU/EES

För att arbeta i andra länder utanför EU (inkl EES) behöver man arbetstillstånd och uppehållstillstånd i landet man skall till. Man måste ansöka om det i förväg
och skall alltså helst ha fått ett erbjudande innan man reser. Ett alternativ är naturligtvis att ha rest till landet som turist och då hört sig för. Formellt måste
man då egentligen ha åkt hem emellan.


Hur söker man jobb utomlands?

Ofta har man innan man söker sig utomlands redan fått ett jobberbjudande. Om man inte har det och vill söka ett arbete kan man vända sig till respektive lands ambassad och Socialstyrelsen för att efterhöra om hur stora möjligheter man har och var i landet det kan vara lämpligt att söka tjänst. I vissa länder är det oerhört svårt att få anställning som utländsk underläkare. Ett land som Canada är ett exempel på det eftersom alla nyfärdiga läkare i landet placeras ut samma datum och eftersom det är förbjudet att vikariera dessförinnan. Däremot är det tämligen lätt att få arbete i t ex Nya Zeeland.

Jobba utomlands som läkare är inte till för alla. Bra tips är som alltid att ta reda på mycket om en framtida arbetsgivare innan man skriver på och inte göra något förhastat.

Att bevaka jobb på olika jobbsiter, exempelvis medreks karriärsiter som finns i 6 länder, www.lakarjobb.se och olika länders motsvarigheter till ams är också bra ideer.