medrek.se

Nyheter

Dålig kunskap av CTG bakom spädbarns död

Sedan 2008 har elva spädbarn i Danmark avlidit eller fått allvarliga hjärnskador på grund av att läkare och barnmorskor är för dåliga på CTG-tolkning.

Sedan 2008 har elva spädbarn i Danmark avlidit eller fått allvarliga hjärnskador på grund av att läkare och barnmorskor är för dåliga på CTG-tolkning.

CTG-utrustning används för att tolka fostrets hjärtljud vid förlossningar. Larmrapporten om de bristande kunskaperna kommer från den danska patientombudsmannen.

– Om barnmorskor och läkare hade satt på CTG-utrustningen när det behövdes, hade tolkat CTG-kurvorna korrekt och reagerat på det som kurvorna visade hade de här barnen inte varit döda eller hjärnskadade, säger överläkaren Charlotte Wilken-Jensen som har jobbat med rapporten till tidningen Politiken.