medrek.se

Nyheter

Diabetes försvann efter fetmakirurgi

Enligt en ny studie i New England Journal of Medicine blir tre av fyra diabetespatienter med svår fetma kvitt med diabetessjukdomen efter fetmakirurgi.

Enligt en ny studie i New England Journal of Medicine blir tre av fyra diabetespatienter med svår fetma kvitt med diabetessjukdomen efter fetmakirurgi.

Enligt tidigare observationer visat att fetmakirurgi kan vara det mest effektiva mot typ 2-diabetes. Nu stödjer två randomiserade studier detta.

I den första studien ingick 60 patienter och alla hade ett BMI på minst 35 och hade haft diabetes i minst fem år. 75 procent av patienterna blev fria från diabetessjukdomen två år efter operationen.

Den andra studien ingick 150 diabetiker med BMI mellan 27 och 43 till fetmakirurgi plus intensiv läkemedelsbehandling. Alla patienter fick dessutom råd om livsstil och viktminskning.

Långtidsblodsockret sjönk snabbt efter operationen, till i genomsnitt 6,5 procent ett år efter operation, jämfört med 7,5 procent i kontrollgruppen. Målet för långtidsblodsockret i denna studie var 6,0 procent. Alla patienter som opererades med bypass metoden och som nådde målet för långtidsblodsockret, klarade sig utan läkemedel efter ett år.

Läs även: