medrek.se

Nyheter

EU neutrala gällande utförsäljningarna inom sjukvården

EU-kommissionen har ställt sig neutrala till tidigare avknoppningar inom sjukvården, efter att man funnit att frågan inte faller inom dess skyddsområden.

EU-kommissionen väljer att ställa sig neutral i frågor gällande prissättningar vid avknoppningar, exempelvis, försäljningen av Serafen i Stockholm.

Privatpersoner har vänt sig till Europeiska kommissionen och klagat på att Stockholms läns landsting och vissa kommuner sålt ut tidigare offentliga organisationer inom vård och omsorg till underpris

Klagomålen gäller exempelvis att Stockholms läns landsting i december 2007 överlät Serafens husläkarmottagning för 700 000 kronor till läkare som arbetade där, som sedan sålde vidare Serafen för 20 miljoner kronor till Capio.

– Bland annat eftersom att kommissionen finner att prissättningen hotar handeln mellan medlemsländerna, säger projektledare Lena Svensson på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Men svenska myndigheter ändrat sin praxis och nu räknar in goodwillvärdet i priset bidrar också.

Stockholms Läns Landsting ska undersöka om det går att få mer för Serafen i efterhand.