medrek.se

Nyheter

Forskning inom immunitet blir belönad med Nobelpris

Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till Jules Hoffmann, Bruce Beutler och Ralph Steinman

Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till Jules Hoffmann, Bruce Beutler och Ralph Steinman. Jules Hoffman och Bruce Beutler belönas för deras upptäckter av aktiveringen av medfödd immunutet. Ralph Steinman får för sin upptäckt av dendritceller och dess roll för förvärvad immunitet.

Nobelsförsamlingen skriver i ett pressmeddelande att Bruce Beautler och Jules Hoffmann upptäckte receptorer, som kan reagera på sjukdomsalstrande mikroorganismer och som kan aktivera det medfödda immunförsvaret.

Kanadensaren Ralph Steinman upptäckte 1973 immunsystemets dendritceller och deras unika förmåga att både aktivera och reglera det förvärvade immunförsvaret.