medrek.se

Nyheter

Hårdare miljökrav ska ställas

Många läkemdel som svenskar köper tillverkas utanför EU, vilket ger negativa konsekvenser för miljön och för människorna i länderna där tillverkningen sker.

Skärpa EU:s miljökrav vid tillverkning av läkemedel, det vill Socialminister Göran Hägglund

Många läkemdel som svenskar köper tillverkas utanför EU, vilket ger negativa konsekvenser för miljön och för människorna i länderna där tillverkningen sker. Därför tar Göran Hägglund och regeringen nu ett initiativ för att skärpa regelverket.

– Miljökraven har varit alldeles för låga vilket lett till negativa konsekvenser. Alla har ett ansvar för utvecklingen också utanför EU-området, säger Göran Hägglund.