medrek.se

Nyheter

Läkare kan få hjälp av farmaceuter

Norska farmaceuter vill hjälpa läkare med läkemedelsförskrivningen till patienter som tar många läkemedel.

Norska farmaceuter vill hjälpa läkare med läkemedelsförskrivningen till patienter som tar många läkemedel.

Hälsoministern i Norge har föreslagit att husläkarna årligen ska genomföra läkemedelsgenomgångar för alla patienter i landet. Det gäller 300 000 patienter och 4500 läkare.

Men läkarna själva menar att de skulle få för många arbetsuppgifter. .  Bara den årliga läkemedelsgenomgången skulle innebära en genomgång av cirka 70 patienter per husläkare.

Därför föreslår ordföranden för Norges farmaceutiske forening, Tove Ytterbö, och direktören för Apotekforeningen, Per T Lund, att farmaceuterna ska medverka vid läkemedelsgenomgångar, eftersom de har de läkemedelskunskaper som krävs.