medrek.se

Nyheter

Läkare med utomlandsutbildning

Allt fler läkare i Sverige har utbildats utomlands

På Blekingesjukhuset har omkring var tredje läkare pluggat i ett annat land. Lois Granja jobbar som läkare på Blekingesjukhus. Hon är från Equador och pluggade medicin i Grekland, hon vill vidarutbilda sig till specialistläkare och sökte sig därför till Blekingesjukhus.

Det är både svenskar som fått sin utbildning utomlands och invandrare som lockats av jobb i Sverige som arbetar på Blekingesjukhus. 
Linus Axelsson, ordförande i Blekinge läkarförening menar att landsinget förlitat sig på läkare med utomlandsutbildning och invandrare som vill jobba i Sverige. Han anser att vi inte kan lita på att de i andra länder alltid kommer vilja arbeta i Sverige. Därför vill han att landstinget ska ge nya läkare möjligheten att specialiseras på Blekingesjukhuset.