medrek.se

Nyheter

Student blev nekad vikariat

Enligt regelverket blir det inget vikariat för studenter med utlandsutbildning

Läkarstudent från Polen blir orättvist behandlad. Martin Ahlström blev nekad vikariat som underläkare i Sverige eftersom han gör pluggar till läkare i Polen.

Studenten skrev en debattartikel om hur diskriminerad han kände sig av de svenska arbetsgivarna då han blivit nekad att vikariera som underläkare av sin AT eftersom han gör sin utbildning i Polen. 

Det nuvarande Svenska regelverket säger att ett sådant vikariat Martin Ahlström sökte om inte får gå till studenter som pluggar utomlands. Men organisationen Centrum för rättvisa är på studentens sida och anser att det både är diskriminering för de som pluggar utomlands samt ett brott mot EU-rätten.