medrek.se

Nyheter

Mycket läsk kan ge astma

Australienska forskare tror sig ha hittat en koppling mellan att drick mycket läsk och att drabbas av astma eller KOL. Men man kan inte säga om det är ett äkta samband skriver Dagens Medicin.

Australienska forskare tror sig ha hittat en koppling mellan att drick mycket läsk och att drabbas av astma eller KOL. Men man kan inte säga om det är ett äkta samband skriver Dagens Medicin.

Forskarna har granskat data från en tvärsnittstudie med närmare 17 000 personer över 16 år som intervjuats per telefon. 11 procent av dem uppgav att de dricker mer än en halv liter läsk om dagen och 72 procent uppgav att de inte alls dricker sådan dryck.

Resultaten visar att 4 procent av deltagarna uppgav att de diagnostiserats med astma eller KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I och med detta menar forskarna att det finns ett samband mellan att dricka mycket läsk och en ökad risk att insjukna i astma eller KOL.

Läs även: