medrek.se

Nyheter

Nya reformer på gång i England

NHS reformeras och nu kan resultat för cancerkirurger komma att bli offentliga. Bra eller dåligt för patienterna?

Fler förändringar på gång inom NHS. Skillnaderna i överlevnad hos tarmcancerpatienter är stor mellan sjukhusen i Storbritannien. Nu överväger myndigheterna att publicera namn och resultat för de behandlande läkarna.

Det är tidningen The Guardian som rapporterar om den första jämförelse av hur framgångsrika de olika statliga sjukhusen är i sin behandling av tarmcancer.

Enligt jämförelsen fanns oroande stora skillnader mellan sjukhus i andelen patienter som avlidit inom en månad efter operation, från 2 procent till över 15 procent. Siffrorna gäller perioden 2003 till 2006.

I Storbritannien publicerar myndigheterna redan siffror över operationsresultat för enskilda hjärtkirurger och enligt tidningen finns det nu planer på att publicera resultaten för cancerkirurger på samma sätt.