medrek.se

Nyheter

Regeringen vill utöka rökförbud

Rökförbud kan utökas till lekparker och tågperronger. Maria Larsson (KD), äldre- och folkhälsominister,har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att hitta fler miljöer som kan göras rökfria.

Rökförbud kan utökas till lekparker och tågperronger. Maria Larsson (KD), äldre- och folkhälsominister, har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att hitta fler miljöer som kan göras rökfria.

Sedan lagen om rökförbud i staden New Yorks kommunala parker, gångstråk och stränder, som börjar gälla nu i sommar, har det diskuterats mycket om ämnet runt om i världen. Nu verkar alltså Sverige vara på gång att få en liknande lag.

– Jag tycker att det är viktigt att barn inte exponeras för rök. Lekplatser är ett exempel där rökförbud skulle vara bra, säger Maria Larsson till SVT:s Aktuellt.

Maria Larsson säger också att det inte är aktuellt med ett rökförbud som omfattar alla offentliga platser.