medrek.se

Nyheter

Stor efterfrågan på tandläkare, löner höjs

Framtiden ser ljus ut för tandläkarna med många jobb som väntar

Antalet tandläkare reduceras då flera går i pension. Arbetsmarknaden gynnar de nyutbildade. 

I Sverige finns det cirka 7600 tandläkare. Deras löner varierar mellan 33 000 och 41 000 kronor i månaden. Nyutbildade tandläkare har en något lägre lön med variation mellan 26 000 och 32 000 kronor i månaden. Dessa siffror är från 2007.

Enligt nya rapporter kommer antalet tandläkare att reduceras under de närmsta fem åren. 35 procent av tandläkarna inom tandvården i Sverige är över 55 år och det beräknas vara fler tandläkare som går i pension än examineras. Efterfrågan av tandläkare kommer vara större än de yrkesverksamma. Även beräknas behovet av tandvård stiga då det blir en äldre befolkning som kräver mer tandvård.

Med färre tandläkare blir det svårt för klinikerna att hitta personal. Arbetsmarknaden inom tandläkarvården kommer att gynna de nyutbildade och de kommer att få en stor efterfrågan. En lönehöjning inom tandläkaryrket kommer antagligen inträda då det kommer uppstå en kamp mellan klinikerna om tandläkarna förklarar löneforskaren Per Skedinger.

Som nyutbildad tandläkare har man stor chans att få jobb och en större lönecheck än vad dagens tandläkare får. Dock finns det faktorer som kan påverka arbetsmarknaden och tandläkarnas framtida löner.

Faktorer för att tandläkarlönerna inte skulle stiga

  • Politiska beslut kring tandläkarvården om billigare tandläkarbesök
  • Befolkningen kan sjunka och färre kan behöva tandläkarvård
  • Antal studenter som väljer att ta en tandläkarexamen kan öka
  • Yrkeserfarna tandläkare kommer från utlandet
  • Fler tandläkare väljer att starta eget och ha en egen mottagning då lönen varierar eftersom egenföretagare har olika förutsättningar. Men privattandläkare har oftast högre lön än de offentliga.

Lönehöjningen som verkar vara på ingång är dock inte säkerligen här för att stanna. Med höjda löner och flera jobb kan det på lång sikt påverka antalet studenter till tandläkaryrket. Då regleras efterfrågan och utbudet av folk inom tandvården.