medrek.se

Nyheter

Studie över astmakontroll

Placebo visades gynnsammare än behandling med protonpumpshämmare

Enligt en amerikansk studie medför en behandling med protonpumpshämmare inte bättre astmakontroll hos barn som inte har några symtom på reflux av magsaft än placebo.

Obehandlade barn vars magsyra tränger upp i matstrupen, så kallad gastroesofageal kan orsaka dålig astmakontroll. Det har varit oklart för forskarna om en behandling med protonpumpshämmare ger bättre kontroll över astman. Efter en studie av 206 barn mellan 6 och 17 år kom forskarna fram till att en behandling med protonpumpshämmaren inte ger mer effekt än placebo. Barnen som ingick i studien hade dålig astmakontroll och saknad symptom på reflux. En del blev behandlade med protonpumpshämmaren lansoprazol och resten med placebo.  Studien visade även att det orsakades fler luftvägsinfektioner hos barnen som behandlats med lansoprazol.