medrek.se

Nyheter

Svensk-norska ambulansprojektet får EU-stöd

Västra Götalands-regionen får bidrag på närmare sju miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Luftburen ambulanssjukvård, ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.

Västra Götalands-regionen får bidrag på närmare sju miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden till projektet Luftburen ambulanssjukvård, ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge.

Bidraget ska användas i samarbetet mellan Sverige och Norge som ska ge bättre vård för patienter som vårdas och transporteras med ambulanshelikopter kring de svensk-norska gränsområdena.

Projektet innebär en hel del avtal som innebär att det inte ska göras någon skillnad på svensk eller norsk akutvård för de som bor eller vistas i gränsområdena


Relaterade artiklar: