medrek.se

Nyheter

Sverige och Norge inleder akutsvårdssamarbete

Ett brett samarbete inom akutvården inleds för att förbättra situationen för de som lever och rör sig kring de svensk-norska gränsområdena.
Det är landstingen i Värmland, Dalarna, Jämtland och västra Götalandsregionen som ingår i projektet.

Ett brett samarbete inom akutvården inleds för att förbättra situationen för de som lever och rör sig kring de svensk-norska gränsområdena.

– De som bor och vistas i gränsområdet mellan Sverige och Norge ska kunna erbjudas säker vård. Det ska inte vara skillnad mellan svensk eller norsk hjälpinsats, säger Tobias Kjellberg, Landstinget i Värmlands representant i styrgruppen för projektet.

Det är landstingen i Värmland, Dalarna, Jämtland och västra Götalandsregionen som tillsammans med norska Luftambulansetjensten valt att samarbeta för att öka koordination och kunna förbättra hjälpinsatserna.

Gemensamma avtal, standarder, rutiner och en tydlig ansvarsfördelning ska tas fram för landstingen för att kunna förbättra vården.

Till exempel innebär det att en ambulanshelikopter kommer stationeras i Karlstad under 2014.