medrek.se

Nyheter

Tentafusk upprörde svenska studenter i Rumänien

Repportern vittnade om hur mutor till lärare och fusk på tentor föregick på universitetet

I Rumänien ligger universitet Cluj-Napoca, där läser 200 svenskar till läkare. Efter att de svenska studenterna larmat om korruption och fusk på universitetet anlände en svensk reporter för att kolla läget.

När en fråga om studentleg krävdes på en tenta som skulle pågå på universitetet så svarade läraren med ett lugnande nej. I Sverige kollar man dock alltid legitimation, det står med i regelverket som vi strikt följer, säger Anna Kiessling som är arbetar på Karolinska institutet.

På ingång till tentasalen viskade studenterna om hur de skulle sätta sig för att strategiskt kunna ta hjälp av varandra. När tentan väl var igång viskades de om vilka som var de rätta svaren.

Här finns lärare som tar emot mutor för fusk. Det finns även de som ger extralektioner där in princip all information som behövs till tentan ges ut för 10 euro per timme. Det är inte okej med lärare som låter sig mutas. I Sverige är det en anonym rättning som förebygger emot att liknande saker inträffar.

Läkarlegitimationskrav

I Sverige krävs 5,5 års utbildning plus 18-21 månaders AT.   

I Rumänien krävs 6 års utbildning och ingen AT.

Antagningskrav

Till det rumänska universitetet krävs att man slutfört gymnasieutbildningen. Något krav finns inte på att man ska ha läst natur-vetenskapliga ämnen. Vid intagningen vägs betyg, tidigare erfarenheter och rekommendationsbrev samman.

I Sverige behöver man ha slufört gymnasieutbildningen med minst godkänt i matematik D, fysik B, kemi B och biologi B.

Läkarförbundet vill säkra kvaliteten på läkarkåren med en introduktionsperiod för läkare som pluggat utomlands och börjar jobba i Sverige. Ett annat förslag som diskuteras är att ett elektroniskt läkarkörkort ska införas så att man kan kontrollera om någon fått sin legitimation indragen i ett annat land.