medrek.se

Nyheter

Utländska läkare ska på lättare sätt få provtjänstgöring

Sveriges yngre läkares förening, SYLF, menar att Läkarförbundet måste arbeta för att läkare från länder utanför EU/EES lättare ska kunna få provtjänstgöring.

Sveriges yngre läkares förening, SYLF, menar att Läkarförbundet måste arbeta för att läkare från länder utanför EU/EES lättare ska kunna få provtjänstgöring.

SYLF tycker att det är en försvårande faktor att läkarna själva måste organisera sin provtjänstgöring. Läkare utanför EU har varken kontakter och erfarenheter av svenska förhållanden, och det blir svårare att övertyga en klinik om att anställa, avlöna, handleda och kompetensbedöma en läkare.

Denna fråga kommer att tas upp inför Läkarförbundets fullmäktigemöte den 1 juni 2012 och SYLF stödjer sig bland annat på en rapport från Riksrevisionen. Rapporten visar att det tog i genomsnitt 2,7 år för en tredjelandsutbildad specialistläkare att få legitimation i Sverige.

I motionen pekar de yngre läkarna på att International Office i Linköping fungerar som ett kompetenscentrum för kliniker som tar emot läkare med utbildning från andra länder. Organisationen förmedlar även platser för provtjänstgöring.

Centralstyrelsen är positiv till förslagen från SYLF men påpekar att det inte är Läkarförbundets uppgift att förmedla läkartjänster. Däremot bör förbundet uppmana arbetsgivarna att planera in tjänster för provtjänstgöring och informera om dem.

Dagens Medicin