medrek.se

Nyheter

Fast vårdkontakt ovanligt

På många håll i landet saknas det fortfarande rutiner för hur multisjuka patienter ska få en egen vårdkontakt.

På många håll i landet saknas det fortfarande rutiner för hur multisjuka patienter ska få en egen vårdkontakt.


Sedan två år tillbaka har patienter med flera sjukdomar rätt till en kontaktperson som samordnar vården. Vårdkontakten kan också sköta kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan. Men Socialstyrelsens utvärdering visar att det på många håll fortfarande saknas rutiner för hur det här ska fungera i praktiken.