medrek.se

Nyheter

Förkylning och magbesvär de vanligaste orsakerna i sommar

Ny statistik från hälsoföretaget Previa visar att de vanligaste orsakerna till sjukanmälan är förkylning och magbesvär.

I slutet av juni var sjukanmälningstalet 1,9 procent. Det är mer än en halvering jämfört med vinterns toppnotering på 4,5 procent. Ny statistik från hälsoföretaget Previa visar att de vanligaste orsakerna till sjukanmälan är förkylning och magbesvär.

 Previa har sammanställt statistik över sjuk- och friskanmälningar för 100 000 anställda i hela landet.

 Förkylning står för nästan en fjärdedel av alla som sjukanmäler sig. Besvär i tarm och mage följt av maginfluensa är andra vanliga orsaker till varför man stannar hemma från jobbet. En annan orsak är vård av sjukt barn skriver Previa i ett pressmeddelande.

 - Sjukfrånvaron skulle kunna minska ännu mer om arbete om hälsa hos arbetsgivare blir bättre. Med exempelvis råd och stöd kring kost och motion, livsstilsförändringar och förbättrad ergonomi kan sjukfrånvaron minska ännu mer, säger Urban Svensson, medicinskt ledningsansvarig vid Previa.