medrek.se

Nyheter

Många arbetsplatser saknar kunskap om arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har inspekterat 275 arbetsplaster inom vård och omsorg

Arbetsmiljöverket har inspekterat 275 arbetsplaster inom vård och omsorg.
130 av dessa saknar tillräcklig kunskap om arbetsmiljöarbete och har inte den kompetens som krävs för att driva det.

Arbetsplatserna saknar dessutom kunskap om vilka risker som finns i arbetsmiljön och hur de ska hantera dem.


- Arbetsgivarna måste förstå att de har ett stort ansvar för arbetsmiljön och måste ha koll på vilka risker som finns säger Lena Jansson, arbetsmiljöinspektör och nationell samordnare på Arbetsmiljöverket.