medrek.se

Nyheter

Privatvård ojämnt spridd i landet

I Stockholm görs sex av tio läkarbesök i primärvården hos en annan vårdgivare än landstinget. I vissa landsting är det färre än ett av tio. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I Stockholm görs sex av tio läkarbesök i primärvården hos en annan vårdgivare än landstinget. I vissa landsting är det färre än ett av tio. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Skillnaderna är stora mellan landstingen. I Stockholms läns landsting gjordes 60 procent av läkarbesöken hos andra vårdgivare, i Västmanland 56 procent och i Halland 52 procent. I Dalarna och Jämtland stod övriga vårdgivare bara för 9 procent av läkarbesöken.