medrek.se

Nyheter

Regeringen vill ha bredare meddelarskydd

Allt fler anställda inom vård, skola och omsorg arbetar i privat regi - något som innebär att de inte längre omfattas av meddelarskyddet.

Allt fler anställda inom vård, skola och omsorg arbetar i privat regi - något som innebär att de inte längre omfattas av meddelarskyddet.

Regeringen vill nu utreda huruvida man kan utöka skyddet 

Meddelarskyddet innebär att de anställda ska kunna rapportera missförhållanden på arbetsplatsen, anonymt, till ansvariga.