medrek.se

Nyheter

Skadliga ämnen i förpackningar

Det kan vara skadliga ämnen som överförs från vissa köksredskap i plast och förpackningar som innehåller mycket färg

Många produkter i köket kan i långa loppet vara cancerframkallande. Livsmedelsverket har studerat farliga ämnen och hur de rör sig från förpackningar och köksredskap till mat.

Skadliga ämnen överförs lättare till feta livsmedel medan till exempel mjöl har svårare att ta dem till sig.

- Man får in låga halter per dag, så det blir inga akuta effekter utan det kan leda till skador efter lång tid som till exempel cancer säger säger Kettil Svensson, toxikolog på Livsmedelsverket

Det kan vara skadliga ämnen som överförs från vissa köksredskap i plast och förpackningar som innehåller mycket färg.

- Livsmedel som är förpackade inom EU är ganska bra. Det man ska se upp för är köksredskap av sämre skick och kvalitet säger Kettil Svensson.

Kettil säger att det är viktigt att läsa förpackningarna noga även om riskerna att drabbas av skador är relativt små.