medrek.se

Nyheter

Skandalen smittar av sig

Flera vårdföretag verksamma utanför äldreomsorgen påverkas negativt av Caremaskandalen.

Flera vårdföretag verksamma utanför äldreomsorgen påverkas negativt av Caremaskandalen.

 Uppmärksamheten kring Carema Care, bristerna i äldreomsorgen och riskkapitalbolagens ägande inom vården har påverkat hela den privata vårdsektorn negativt, enligt en enkät som Vårdföretagarna har gjort bland 100 vårdföretag.

Vart fjärde vårdföretag av de som är utanför äldreomsorgssektorn anser att de påverkas negativt av skandalerna om riskkapitalbolagen.

– Företagen har fått sina avtal uppsagda med hänvisning till Carema Care  säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.