medrek.se

Nyheter

Specialteam för att granska vården

Det är den nya tillsynsmyndigheten för vård och omsorg som ska utveckla särskilda team.
Teamen ska snabbt kunna finna brister på sjukhus och äldreomsorg.

Det är den nya tillsynsmyndigheten för vård och omsorg som ska utveckla särskilda team. Teamen ska snabbt kunna finna brister på sjukhus och äldreomsorg.

Regeringen vill utreda frågan enligt deras egna presentation idag.