medrek.se

Nyheter

Stora olikheter i sjukskrivningar

Tre gånger vanligare med sjukskrivningar längre än 14 dagar för män som jobbar i branscher utan krav på yrkesutbildning

Tre gånger vanligare med sjukskrivningar längre än 14 dagar för män som jobbar i branscher utan krav på yrkesutbildning samt med process- och maskinoperatörsarbete än vad det är bland manliga chefer. Bland kvinnor ät sjukskrivnigarna dubbelt så många.

Enligt Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan är skillnader i arbetsmiljön en orsak. Men det kan även vara att personer med sämre arbetsförmåga och hälsa oftare går in i yrken där kraven för anställning är lägre.