medrek.se

Nyheter

Träning med robot ger bättre effekt

Svårt skadade strokepatienter som har fått gånghjälp av en robot kunde gå bättre än dem som fått på vanligt sätt.

Svårt skadade strokepatienter som har fått gånghjälp av en robot kunde gå bättre än dem som fått på vanligt sätt.

Enligt italienska forskare visade tidigare studier att gångträning med hjälp av ett robotsystem i kombination med vanlig träning var mer effektivt än att bara träna på vanligt sätt hos svårt skadade patienter.

I den nu aktuella studien såg forskarna att resultaten stod sig efter två år.

I studien ingick 48 strokepatienter som inte kunde gå. De delades in i två grupper beroende på hur allvarligt deras rörelsehinder var.

Deltagarna i de två grupperna lottades sedan till endast gångträning på vanligt sätt, eller i kombination med träning med hjälp av ett robotsystem i totalt tre månader.

Hos dem med sämst gångförmåga från början sågs större förbättring hos dem som tränat med roboten än hos dem som bara tränat på vanligt vis, såväl när de skrevs ut från sjukhuset som två år senare.

Hos gruppen med större rörelseförmåga initialt sågs dock ingen sådan skillnad.